ZDRAVOTNÍCKE CENTRUM
MEDICUS

MODERNÁ DIAGNOSTIKA

ODBORNÉ AMBULANCIE

Reumatológia

Epidémia je na ústupe, rúška ani testy už nie sú potrebné, i tak sa v priestoroch strediska zdržiavajte nevyhnutne dlhú dobu a pri príchode si dezinfikujte ruky. Ak máte príznaky infekcie, návštevu strediska odložte.

Ak ste už boli na našom pracovisku vyšetrení osobne, môžete konzultáciu zdravotného stavu vybaviť aj telefonicky, najlepšie v čase od 10 do 12 hodiny (nie však v čase dovolenky).

Kardiológia

V posledných mesiacoch sa zvyšuje počet žiadostí o prvovyšetrenie, o ktoré žiadate z iných rajónov aako Piešťany. Pacient má právo si vybrať lekára, žiaľ, nie je v našich silách suplovať postupne zanikajúce alebo menej intenzívne fungujúce kardiologické ambulancie v okolitých okresoch ako aj vo vzdialenejších oblastiach, a je jedno, či máte odporúčanie od všeobecného lekára  (často len cielene vyžiadané pacientom) alebo ste samoplatca. Je na nás, či sa s kapacitných dôvodov rozhodneme dať alebo nedať termín k vyšetreniu.

Ak ste už boli na našom pracovisku vyšetrení osobne, môžete konzultáciu zdravotného stavu vybaviť aj telefonicky, najlepšie v čase od 10 do 12 hodiny.

Rúška ani testy už nie sú pri vyšetrení potrebné, i tak sa v priestoroch strediska zdržiavajte len nevyhnutne dlhú dobu a pri príchode si dezinfikujte ruky. Ak máte príznaky infekcie, návštevu strediska odložte.

Lekáreň Na juhu

Aj keď je pandémia Coronavírusu na ústupe, prosíme Vás, aby ste lekáreň navštívili len v najnutnejšom prípade, ak máte podozrenie, že ste boli v kontakte s pozitívnou osobou, pošlite pre lieky niekoho, kto je určite zdravý. Ak by sme po kontakte s chorým museli ísť do karantény, nebude Vám mať kto vydať lieky – ďakujeme za pochopenie !

Stomatologická ambulance Braun Med

Pre pandémiu Coronavírusu Vás prosíme, aby ste stomatológiu navštívili len v najnutnejšom prípade, ak máte podozrenie, že ste boli v kontakte s pozitívnou osobou, preobjednajte sa. Ak by sme po kontakte s chorým museli ísť do karantény, nebude Vás mať kto stomatologicky ošetriť – ďakujeme za pochopenie !

Špecializovaná očná ambulancia

Špecializová očná ambulancia

Od februára 2021 začala v Medicínskom centre Medicus svoju činnosť očná ambulancia EBO, podrobnejšie informácie zverejníme už čoskoro. Služby poskytuje odborná očná lekárka MUDr. Timea Eckmann Braunová, ďalšie informácie môžete zístať na tel. čísle 0911 336 344, alebo na mailovej adrese ocna.abulancia.piestany@gmail.com.