ZDRAVOTNÍCKE CENTRUM
MEDICUS

MODERNÁ DIAGNOSTIKA

ODBORNÉ AMBULANCIE

Ultrazvuková diagnostika

Na pracovisku poskytujeme špičkovú ultrazvukovú diagnostiku na najmodernejšom “high-end” USG prístroji Esaote ClassC, umožňujúcom vyšetrenia:

 • brušných orgánov (abdominálna sonografia)
 • srdca (echokardiografia)
 • ciev krku, končatín a brucha (duplexná sonografia)
 • mäkkých častí tela (svaly, kĺby, štruktúry krku, kože a podkožia)
  vrátane harmonického zobrazovania, tkanivového dopplera, 3D-rekonštrukcie štruktury orgánov a elastografie – čo je najmodernejší ultrazvukový spôsob hodnotenia kvality / elasticity tkanív pri zisťovaní nádorových ochorení. Po individuálnej dohode s odosielajúcim lekárom vykonávame aj unikátne diagnostické a liečebné cielené punkcie a drenáže orgánov a patologických útvarov v tele, vykonávané pod ultrazvukovou kontrolou (t.j. s priamym zobrazovaním ihly počas výkonu) ambulantnou formou – máme s uvedenými výkonmi ako jedno s mála pracovístk na Slovensku dlhoročnú prax a vynikajúce výsledky. K spomínaným výkonom sú k nám odosielaní pacienti z celého Slovenska

Sme jediné pracovisko na Slovensku, ktoré už niekoľko rokov rutínne vykonáva USG vyšetrenia s podaním kontrastnej látky SonoVue – tzv. dynamickú kontrastnú sonografiu orgánov tela. Vzhľadom k tomu, že pracovisko má ultrazvukový prístroj najnovšej generácie s kompletným softvérom, môžeme pri diagnostike využívať špeciálne, inak len výnimočne používané postupy a metodiky:

 • elastografiu pre diferenciáciu nádorov tela na základe ich poddajnosti
 • speckle tracking strain pre hodnotenie porúch funkcie srdcového svalu
 • QIMT – meranie hrúbky steny karotíd na tisícínu milimetra (detekcia aterosklerózy)
 • QAS – meranie tuhosti arterií pre objektívne hodnotenie pokročilosti aterosklerózy
 • panoramatické a 3D zobrazovanie orgánov tela (ako pomôcka chirurgom – operatérom)

Vyšetrenia vykonáva lekár MUDr. Jozef Beňačka, PhD., špecialista s dlhoročnou praxou, držiteľ domácich a zahraničných certifikátov pre vyšetrovanie:

 • brušných orgánov (abdominálna sonografia),
 • krku, štítnej žľazy a slinných žliaz,
 • tepien a žíl dolných končatín a krku,
 • srdca (echokardiografia),
 • svalov, kĺbov a mäkkých častí tela,
  k čomu lekár získal vzdelanie na kurzoch v Brne, Prahe, Berne, San Marine, Benátkach, Berlíne, Edinburgu a Viedni. Dlhoročná aktivita v ultrazvukovej diagnostike viedla k vydaniu učebníc duplexnej sonografie (na CD nosiči: 1999 v slovenčine a 2000 v angličtine) a prvému atlasu ultrasonografie na Slovensku (2008). Lekár je autorom viac ako 3 publikácii v domácich aj zahraničných časopisoch, okrem domácich kongresov a konferencií (takmer 170 prednášok) prednášal v Prahe, Olomouci, Brne, Ľubline (Poľsko), Poreči (Slovinsko), Szegedi (Maďardsko), Timisoare (Rumunsko), Tours (Francúzsko), Záhrebe (Chorvársko) a Ženeve (Švajčiarsko), je zakladateľom a prezidentom Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne (900 členov – lekárov), organizátorom ultrazvukových kongresov v Piešťanoch (od roku 1995) a organizátorom a zároveň prednášajúcim vzdelávacích ultrazvukových kurzov pre lekárov, ktoré v Piešťanoch od roku 2003 absolvovalo vyše 1000 lekárov z celého Slovenska. Je zároveň pedagógom na vysokej škole, autorom dvoch vysokoškolských skrípt.

Sestrou pracoviska je PhDr. Monika Labudová, PhD., s dlhoročnou odbornou praxou na lôžkových oddeleniach nemocnice ako aj v ambulantnej sfére. S kompletným vysokoškolským vzdelaním a dlhoročnou rutinnou praxou je schopná asistovať pri unikátnych vyšetreniach a zákrokoch (cielené punkcie a drenáže, kontrastné vyšetrenia), po doplnení vzdelania (PhDr., PhD.) sa venuje pedagogickej činnosti na vysokej škole. Svoje praktické skúsenosti sestry prezentovala na viacerých konferenciách na Slovensku aj v zahraničí.

 • brušných orgánov (abdominálna sonografia)
 • krku, štítnej žľazy a slinných žliaz
 • tepien a žíl dolných končatín a krku
 • srdca (echokardiografia)
 • svalov, kĺbov a mäkkých častí tela

Po individuálnej dohode s odosielajúcim lekárom ponúkame aj unikátne diagnostické a liečebné cielené punkcie a drenáže orgánov a patologických útvarov v tele, vykonávané pod ultrazvukovou kontrolou (t.j. s priamym zobrazovaním ihly počas výkonu. Pracovisko je s dlhoročnou rutinnou praxou v oblasti cielených biopsií, ako jediné na Slovensku ponúka kompletnú paletu bioptických ultrazvukových výkonov (biopsií a drenáží) ambulantnou formou.

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

PhDr. Monika Labudová, PhD.

Telefón: 033 / 7744 282
e-mail: usg@stonline.sk

Pondelok 7:30 – 13:30
Utorok 7:30 – 14:30
Streda 7:30 – 13:30
Štvrtok 7:30 – 13:30
Piatok 7:30 – 12:30