ZDRAVOTNÍCKE CENTRUM
MEDICUS

MODERNÁ DIAGNOSTIKA

ODBORNÉ AMBULANCIE

O nás

V pokojnom parkovom prostredí v centre zabývaného sídliska Juh (na juhu Piešťan) v priestoroch prízemnej budovy bývalej materskej škôlky začalo 1. januára 2007 (po potrebnej rekonštrukcii a modernizácii) svoju činnosť zdravotnícke centrum MEDICUS. V budove s bezbariérovým prístupom a s možnosťou parkovania priamo pred budovou poskytujú zdravotnícku starostlivosť a diagnostiku lekári, ktorí pred uvedeným dátumom pracovali v rôznych priestoroch v rôznych častiach Piešťan. Hlavným motívom k ich rozhodnutiu združiť sa do spoločných rekonštruovaných priestorov bolo hlavne to, aby mohli poskytovať svojim dovtedajším aj budúcim pacientom lekársku starostlivosť v príjemnom pokojnom „nemedicínskom“ prostredí, v priestoroch s najmodernejším technickým vybavením, na úrovni posledných medicínskych poznatkov (viaceré z pracovísk sú zároveň externými pracoviskami vysokej školy – Fakulty zdravotníckych vied v Piešťanoch pri Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave).

odborné ambulancie

kardiologická
reumatologická
stomatologická

oftalmologická

lekáreň
ultrazvuková diagnostika
magnetická rezonancia
fyzioterapia
liečba pulznými vlnami