ZDRAVOTNÍCKE CENTRUM
MEDICUS

MODERNÁ DIAGNOSTIKA

ODBORNÉ AMBULANCIE

Magnetická rezonancia

Na pracovisku je inštalovaný unikátny, na Slovensku jediný, vysokošpecializovaný prístroj MRI G-Scan, určený na kompletné vyšetrovanie muskuloskeletálneho systému (na diagnostiku ochorení chrbtice a všetkých kĺbov (bedrového kĺbu, kolena, členku, chodidla, ramena, lakťa, zápästia a prstov), na vyšetrenie väzov, šliach, všetkých svalov a ich úponov.

Konštruktéri prístroja G-Scan boli inšpirovaní požiadavkami lekárov, ktorí chceli mať presnejšiu a realistickejšiu informáciu z prístrojov MRI. Umožňuje vyšetrenie pohybového aparátu aj v inej polohe ako v ľahu, napríklad v stoji. To je práve to diagnosticky nové a výhodnejšie. Pri vyšetrovaní v inej polohe ako v ľahu (napr. v stoji) pôsobí na choré časti pohybového systému vyšetrovaného gravitácia (teda váha a držanie tela), čo poskytuje úplne inú diagnostiku a zhodnotenie ako klasické vyšetrenie chrbtice a veľkých kĺbov v leže, ktoré príčinu Vašich ťažkostí nemusí odhaliť (bolesti v chrbtici, krížoch a kĺboch sú najväčšie vtedy, keď človek stojí, vstáva, chodí, či inak zaťažuje pohybový aparát).

Prístroj G-Scan je t.č. jediným prístrojom tohto druhu na Slovensku. Zároveň otvorená konštrukcia systému G-Scan poskytuje väčší komfort pre pacienta a minimalizuje stres z vyšetrenia v zatvorenom priestore.

Záujemca o vyšetrenie, ktorý má zdravotné ťažkosti spôsobené chorou chrbticou a kĺbmi a je poistený v ktorejkoľvek zdravotnej poisťovní, môže o tom pohovoriť so svojim lekárom. Ak ho lekár objedná, vyšetrenie je bezplatné. Každý môže požiadať o vyšetrenie aj sám ako samoplatca. Cena je v závislosti od vyšetrovanej časti tela a spôsobu vyšetrenia cca od 50,- do 200,- €.

Veríme, že inštalovaním MRI prístroja G-Scan sa nám podarilo podstatne zlepšiť podmienky k diagnostike, a tým aj zabezpečiť včasnú a cielenú liečbu muskuloskeletálnych, ako aj niektorých reumatologických, ortopedických a neurologických ochorení nielen v Piešťanoch a ich okolí.

Viac na : Magnetická rezonancia Piešťany

Sú možné vyšetrenia všetkých častí muskuloskeletálneho systému:

  • chrbtice – v leže, ako aj v stoji, čo je jedinečná možnosť detekcie hernií platničiek viditeľných len v stoji pri záťaži chrbtice váhou tela
  • bedrových a ramenných kĺbov
  • kolien (kostných, chrupkových a väzivových častí – meniskov, skrížených a postranných väzov, synóvie a ostatných častí kolena)
  • malých kĺbov rúk a nôh (hlavne pri reumatoidných ochoreniach)
  • svalov a ich úponov (pri športových úrazoch, traumách, degeneratívnych ochoreniach)
  • búrz, šliach, váčkov, fascií a ostaných častí muskuloskeletálneho systému

Telefón: 033 / 7729 525 , 0948 88 66 08

Pondelok 7:30 – 16:00
Utorok 7:30 – 16:00
Streda 7:30 – 16:00
Štvrtok 7:30 – 16:00
Piatok 7:30 – 16:00